3.24.2008

Temperature

2 Comments:

Blogger pieterbie said...

Hey interesting, a themometer.

4:01 pm  
Blogger ingelien said...

De sfeer spreekt me aan
de kleuren
het glas
de compositie.
Ooit verzin ik er woorden bij ;)

7:39 am  

Post a Comment

<< Home